KOSMETYKI MINERALNE LILY LOLO - KOSMETYKI NATURALNE LULU & BOO
 
 

Mineralny podkład SPF 15

Drob­no zmie­lo­ny pod­kład mi­ne­ral­ny z na­tu­ral­nym fil­trem o fak­to­rze SPF 15. Na­kła­daj go cien­ki­mi war­stwa­mi, by uzy­skać po­żą­da­ny efekt kry­cia. W skład na­szych pod­kładów wcho­dzą wy­łącz­nie na­tu­ral­ne skład­ni­ki dzię­ki cze­mu skó­ra jest od­po­wied­nio pie­lę­gno­wa­na, a wy­pry­ski i ska­zy skór­ne sta­ją się mniej wi­docz­ne. Pod­kła­dy mi­ne­ral­ne Li­ly Lo­lo ce­chu­je gład­ka i je­dwa­bi­sta kon­sy­sten­cja. Dzię­ki nie­mu Two­ja ce­ra zy­ska nie­ska­zi­tel­ny wy­gląd. Ko­sme­ty­ki mi­ne­ral­ne Li­ly Lo­lo to sy­no­nim pięk­nej skó­ry.

 • Wszystkie

 • Porcelain Mineralny podkład SPF 15

  Porcelain

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Blady

  Odcień dedykowany osobom o bardzo jasnej karnacji. Wybierz Porcelain jeśli masz problem ze znalezieniem odpowiednio jasnego podkładu.

 • Porcelain

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Blady

  Odcień dedykowany osobom o bardzo jasnej karnacji. Wybierz Porcelain jeśli masz problem ze znalezieniem odpowiednio jasnego podkładu.

 • Porcelain

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Blady

  Odcień dedykowany osobom o bardzo jasnej karnacji. Wybierz Porcelain jeśli masz problem ze znalezieniem odpowiednio jasnego podkładu.

 • China Doll Mineralny podkład SPF 15

  China Doll

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Blady

  Podkład mineralny o bardzo jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jasnej i bardzo jasnej karnacji.

 • China Doll

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Blady

  Podkład mineralny o bardzo jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jasnej i bardzo jasnej karnacji.

 • China Doll

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Blady

  Podkład mineralny o bardzo jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jasnej i bardzo jasnej karnacji.

 • Blondie Mineralny podkład SPF 15

  Blondie

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Jasny

  Podkład mineralny o jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jaśniejszej cery – najlepiej sprzedający się jaśniejszy odcień.

 • Blondie

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Jasny

  Podkład mineralny o jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jaśniejszej cery – najlepiej sprzedający się jaśniejszy odcień.

 • Blondie

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Jasny

  Podkład mineralny o jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jaśniejszej cery – najlepiej sprzedający się jaśniejszy odcień.

 • Warm Peach Mineralny podkład SPF 15

  Warm Peach

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Jasny

  Jasny mineralny podkład o ciepłym kolorycie dla cery jasnej.

 • Warm Peach

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Jasny

  Jasny mineralny podkład o ciepłym kolorycie dla cery jasnej.

 • Warm Peach

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Jasny

  Jasny mineralny podkład o ciepłym kolorycie dla cery jasnej.

 • Barely Buff Mineralny podkład SPF 15

  Barely Buff

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Jasny

  Podkład mineralny o jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jaśniejszej cery.

 • Barely Buff

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Jasny

  Podkład mineralny o jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jaśniejszej cery.

 • Barely Buff

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Jasny

  Podkład mineralny o jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem dla jaśniejszej cery.

 • Candy Cane Mineralny podkład SPF 15

  Candy Cane

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Jasny

  Jasny podkład o chłodnym kolorycie dla cery jasnej.

 • Candy Cane

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Jasny

  Jasny podkład o chłodnym kolorycie dla cery jasnej.

 • Candy Cane

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Jasny

  Jasny podkład o chłodnym kolorycie dla cery jasnej.

 • Popcorn Mineralny podkład SPF 15

  Popcorn

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu w ciepłym kolorycie.

 • Popcorn

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu w ciepłym kolorycie.

 • Popcorn

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu w ciepłym kolorycie.

 • In The Buff Mineralny podkład SPF 15

  In The Buff

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem – jeden z najlepiej sprzedających się odcieni.

 • In The Buff

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem – jeden z najlepiej sprzedających się odcieni.

 • In The Buff

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu ze zbalansowanym kolorytem – jeden z najlepiej sprzedających się odcieni.

 • Popsicle Mineralny podkład SPF 15

  Popsicle

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu w chłodnym kolorycie.

 • Popsicle

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu w chłodnym kolorycie.

 • Popsicle

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średnio-Jasny

  Podkład mineralny o średnio-jasnym odcieniu w chłodnym kolorycie.

 • Warm Honey Mineralny podkład SPF 15

  Warm Honey

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Warm Honey

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Warm Honey

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Cookie Mineralny podkład SPF 15

  Cookie

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i zbalansowanym kolorycie.

 • Cookie

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i zbalansowanym kolorycie.

 • Cookie

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i zbalansowanym kolorycie.

 • Butterscotch Mineralny podkład SPF 15

  Butterscotch

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Butterscotch

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Butterscotch

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Cool Caramel Mineralny podkład SPF 15

  Cool Caramel

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i chłodnym kolorycie.

 • Cool Caramel

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i chłodnym kolorycie.

 • Cool Caramel

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Średni

  Mineralny podkład o średnim odcieniu i chłodnym kolorycie.

 • Dusky Mineralny podkład SPF 15

  Dusky

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Ciemny

  Podkład o ciemnym odcieniu i zbalansowanym kolorycie.

 • Dusky

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład o ciemnym odcieniu i zbalansowanym kolorycie.

 • Dusky

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład o ciemnym odcieniu i zbalansowanym kolorycie.

 • Coffee Bean Mineralny podkład SPF 15

  Coffee Bean

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Ciemny

  Podkład o ciemnym odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Coffee Bean

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład o ciemnym odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Coffee Bean

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład o ciemnym odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Saffron Mineralny podkład SPF 15

  Saffron

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Ciemny

  Podkład mineralny o ciemnym odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Saffron

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład mineralny o ciemnym odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Saffron

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład mineralny o ciemnym odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Hot Chocolate Mineralny podkład SPF 15

  Hot Chocolate

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Ciemny

  Podkład o bardzo ciemnym odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Hot Chocolate

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład o bardzo ciemnym odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Hot Chocolate

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład o bardzo ciemnym odcieniu i ciepłym kolorycie.

 • Cinnamon Mineralny podkład SPF 15

  Cinnamon

  72.90zł 10g w 40ml słoiczku z sitkiem
  Podkład Ciemny

  Podkład mineralny o bardzo ciemnym odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Cinnamon

  darmowa próbka - torebka strunowa
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład mineralny o bardzo ciemnym odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Cinnamon

  0,75g w słoiczku - wersja mini
  Zaloguj się aby zamówić
  Podkład Ciemny

  Podkład mineralny o bardzo ciemnym odcieniu i żółtawym kolorycie.

 • Mineral Starter Collection Light-Medium Mineralny podkład SPF 15

  Mineral Starter Collection Light-Medium

  88.50zł 0,75g x 4 szt + Baby Buki
  Zestaw startowy dla cery średnio-jasnej

  Dobierz swój idealny odcień podkładu mineralnego dzięki naszemu zestawowi próbnemu. Każdy zestaw zawiera wersje mini podkładów Warm Peach, In the Buff oraz Candy Cane. Dodatkowo w zestawie znajduje się wersja mini pudru mineralnego Flawless Silk oraz pędzel Baby Buki.

 • Mineral Starter Collection Light Mineralny podkład SPF 15

  Mineral Starter Collection Light

  88.50zł 0,75g x 4 szt + Baby Buki
  Zestaw startowy dla cery jasnej

  Dobierz swój idealny odcień podkładu mineralnego dzięki zestawowi próbnemu. Każdy zestaw zawiera mini wersje podkładów Blondie, Barely Buff i China Doll. Dodatkowo w zestawie znajduje się wersja mini pudru mineralnego Flawless Silk oraz pędzel Baby Buki.

 • Mineral Starter Collection Medium Mineralny podkład SPF 15

  Mineral Starter Collection Medium

  88.50zł 0,75g x 4 szt + Baby Buki
  Zestaw startowy dla cery średniej

  Dobierz swój idealny odcień podkładu mineralnego dzięki naszemu zestawowi próbnemu. Każdy zestaw zawiera wersje mini podkładów Cookie, Warm Honey oraz Popcorn. Dodatkowo w zestawie znajduje się wersja mini pudru mineralnego Flawless Silk oraz pędzel Baby Buki.

             
Zobacz nasz kanał YouTube!   Śledź nas na twitter.com!   Dołącz do nas na FB!     Sprawdź opinie o nas w serwisie Opineo!
 
Lily Lolo - kosmetyki mineralne Costasy Natural Beauty
Lulu & Boo - ekologiczne kosmetyki do pielęgnacji - Costasy Natural Beauty

 

Tabela odcieni


Tabela odcieni podkładów mineralnych Lily Lolo

 

Jak dobrać
idealny podkład


Jak dobrać odcień podkładu mineralnego Lily Lolo

  Dostawy
 

Kurier:
 Kurier DPD
Przedpłata:
dostawa tylko 13.00 PLN

Pobranie: 

dostawa tylko 19.00 PLN

 

Dzięki przesyłkom kurierskim DPD Wasze kosmetyki docierają do Was zwykle następnego dnia po złożeniu zamówienia:)

 

Paczkomaty:
  paczkomaty

Przedpłata:
dostawa tylko 8.00 PLN

 

Dzięki paczkomatom możecie odebrać swoje zamówienie w wybranym miejscu i czasie:)

 

Dostawa GRATIS* 
dla zamówień:

- z opcją przedpłaty o wartości
od 150 PLN 

- z opcją pobrania o wartości 
od 300 PLN 

*wersje mini nie są wliczane do wartości


 

Odbiór osobisty:
Wasze zamówienia możecie również odebrać osobiście.
Honorujemy karty płatnicze.

czytaj więcej »
 

Kosmetyki mineralne Lily Lolo - 100% naturalneDlaczego warto wybrać
markę Lily Lolo?

czytaj więcej »
 

Costasy Natural Beauty - Kosmetyki mineralne Lily Lolo przyjazne naturzeNagrody i certyfikaty Lily Lolo

czytaj więcej »
 

Akceptujemy płatności online